110.000 

Gạo lúa tôm ST25 hộp 2kg được trồng trong mùa mưa trên đất nuôi tôm nước lợ vao mùa khô thuộc vùng ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long. Lúa được trồng theo quy trình sản xuất an toàn để đảm bảo điều kiện sống tốt cho con tôm trong ruộng lúa và vụ nuôi tôm kế tiếp. Gạo canh tác trong vùng Lúa – Tôm an toàn cho người tiêu dùng.

HOTLINE: 0886808012

Call Now Button