210.000 

Gạo lúa tôm ST25 Ông Cua túi 5kg được trồng từ vùng Lúa -Tôm: Lúa được gieo trồng ở vùng nước lợ trong mùa mưa sau vụ nuôi tôm mùa khô (Trồng luân canh 1 vụ lúa 1 vụ nuôi tôm). Lúa được nuôi dưỡng chủ yếu bởi nguồn dinh dưỡng tự nhiên còn sót lại sau khi nuôi tôm. Đồng thời Lúa được trồng theo quy trình sản xuất an toàn để đảm bảo điều kiện sống tốt cho con tôm trong ruộng lúa và vụ nuôi tôm kế tiếp.

HOTLINE: 0886808012

Call Now Button